homefallebesespanyoletesaccessorishome

La falleba es una varilla metàl·lica de Ø 10 mm calibrat (però també de Ø 12 mm o, si cal, de diàmetres superiors) amb una maneta soldada i amb ganxos als extrems.

Els ganxos, al girar, es fiquen en uns tancadors clavats al marc i d'aquesta manera tanquen finestres, portes de balcons, etc.

El sistema tradicional amb la falleba és el més indicat per als tancaments de fusta, tant si són finestres com persianes exteriors.

En efecte, l'acció dels ganxos obliga a tancar fins l'últim mil·límetre encara que la fulla de la finestra s'hagi guerxat.
És una tanca sense avaries, que dura per sempre.